من پویان ولی زادگان دانش آموز مدرسه سلام صادقیه هستم.
این وبلاگ را برای انتشارات سوالات دینی و مطالب مذبی ساخته ام.