امام عسکرى علیه‏ السلام :
بهترین برادر تو کسى است که خطایت را فراموش کند و احسان تو را به خود، به یاد آورد. 

امام عسکرى علیه‏ السلام :
دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزى نیست : ایمان به خدا و سود رساندن به برادران. 


امام حسن مجتبی علیه السلام :
در شگفتم از کسى که درباره خوراکیهاى خود اندیشه و تأمل مى‏ کند ولیکن درباره نیازمندیهاى فکرى و عقلى ‏اش تأمل نمى ‏کند، پرهیز مى‏ کند از آنچه معده ‏اش را اذیت مى ‏نماید و سینه و قلب خود را از پست‏ترین چیزها پر مى ‏کند.